Laatste nieuws

Glossary

Others
Glossary

In de berichtensector, een vrij moderne tak van de telecommunicatie, zijn er veel ongebruikelijke termen waarmee niet iedereen vertrouwd is. SMS voor zakelijke doeleinden is een enigszins technisch onderwerp en soms vrij moeilijk onder de knie te krijgen als u niet beschikt over een minimum aan kennis op dit gebied. Daarom begrijpen wij de behoefte aan uitleg en hebben wij onze eigen woordenlijst gecreëerd, een klein technisch woordenboek met uitleg van de betekenis, het gebruik en aanvullende informatie over hoe elke term van toepassing is op Spryng en de SMS-wereld:

A

Afspraak Herinnering
Afspraakherinneringen zijn sms-berichten die een paar dagen/uren/minuten voor een afspraak worden verstuurd. Deze functie van SMS was de start van Spryng 15 jaar geleden. Door patiënten te herinneren aan hun afspraken, neemt het medisch kantoor de verantwoordelijkheid op zich dat patiënten opdagen. Het is belangrijk om weten dat no-shows anders leiden tot grote verliezen voor de instellingen. Tegenwoordig zien we dat deze tool ook wordt gebruikt door winkels, kappers, massagesalons, enzv.

Afleverings percentage
Het percentage berichten dat daadwerkelijk werd afgeleverd in de inbox van de ontvangers, berekend door de bounces af te trekken van het bruto aantal verzonden sms’jes, en dat aantal vervolgens te delen door het aantal verzonden berichten. Spryng streeft naar aflevering percentages van meer dan 97% door SMS’jes die niet onmiddellijk werden afgeleverd opnieuw te versturen.

Aangepaste velden (Customs)
Aangepaste velden (customs) zijn een middel om aangepaste contactgegevens op te slaan en weer te geven. U kunt deze gebruiken bij het maken van een sjabloon in ons portaal en elk ervan is goed voor 22 tekens. Aangepaste velden tonen gegevens die uniek zijn voor elke contactpersoon en moeten worden ingevoerd bij het toevoegen van de contactpersoon aan het adresboek. Om aangepaste gegevens toe te voegen kunt u een Excel-bestand gebruiken dat is opgeslagen als CSV, waarbij de informatie voor het eerste aangepaste veld wordt ingevuld in de tweede kolom van het bestand.

Application Programming Interface
An Application Programming Interface (API) is een software tussenpersoon die twee toepassingen of programma’s in staat stelt met elkaar te praten. Telkens wanneer u een instant message verstuurt of het weerbericht op uw telefoon bekijkt, gebruikt u een API. Spryng’s API laat allerlei systemen toe om SMS uit te sturen via de telefoonnetwerken.

Array
Net zoals in andere programmeertalen, is een array in JSON een lijst van items omgeven door vierkante haakjes ([]). Elk item in de array wordt gescheiden door een komma. Een array kan meerdere waarde types opslaan, inclusief string, nummer, object of andere array. Arrays zijn nodig in verband met de integratie en het gebruik van onze API.

Autoschaling
Ook wel automatische schaling genoemd, is een methode die wordt gebruikt in cloud computing waarbij de hoeveelheid computermiddelen in een serverpark dynamisch en automatisch wordt aangepast op basis van de hoeveelheid huidige verzoeken. De servers van Spryng maken gebruik van automatische schaling om optimale prestaties te garanderen.

Authenticatie
Het proces of de handeling van het verifiëren van de identiteit van een gebruiker of een proces. Verschillende systemen kunnen verschillende soorten referenties vereisen om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. De identificatiecode heeft vaak de vorm van een wachtwoord, dat geheim is en alleen bekend is bij de persoon en het systeem. Om gevoelige informatie te beschermen kan voor extra beveiliging worden gezorgd door authenticatiemethodes te gebruiken zoals eenmalige codes die via sms naar de telefoon van de gebruiker worden gestuurd.

 

B

Backup
Een kopie van een bestand of een ander gegeven dat wordt gemaakt voor het geval het origineel verloren gaat of beschadigd raakt, met het oog op een betere gegevensbeveiliging. Spryng maakt een veilige back-up van alle belangrijke informatie.

Bearer Token
Het meest gebruikte type toegangstoken bij OAuth 2.0 systemen. Een Bearer Token is een ondoorzichtige string, niet bedoeld om enige betekenis te hebben voor cliënten die het gebruiken. Bijvoorbeeld, Spryng’s REST API is verbonden met een specifieke portaal gebruiker met een Bearer Token, die kan worden gegenereerd in het portaal profiel. Het begint altijd met de letters EY. Houd er rekening mee dat het slechts eenmaal zichtbaar zal zijn, dus vergeet niet om het onmiddellijk op te slaan!

Bewaartermijn gegevens
De lengte van de tijd dat gegevens op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm worden bewaard voor administratieve, juridische, fiscale, historische of andere doeleinden. Specifiek voor ons, gebruiken we deze gegevens voor ondersteuning doeleinden in het geval er problemen optreden. Bij Spryng, kunnen klanten zelf kiezen hoe lang zij willen dat hun records worden bewaard op onze systemen tussen. Dit kan van 0 tot 90 dagen zijn.

Bulk SMS
Verwijst naar het versturen van een SMS-bericht naar meerdere eindgebruikers tegelijkertijd. Bulk SMS is typisch een “one-to-many” type bericht en wordt vaak gebruikt voor marketingdoeleinden. Via ons platform kunnen tot 200.000 SMS verstuurd worden binnen 5 minuten.

 

C

Click & Collect
Een winkel faciliteit waarbij een klant goederen kan kopen of bestellen op de website van een winkel en deze kan afhalen in een plaatselijk filiaal en zo bezorgkosten kan vermijden. Deze methode is de laatste jaren sterk in populariteit gestegen. SMS kan een uiterst nuttig instrument zijn om no-shows in dit scenario te voorkomen.

Codering
Codering is het proces waarbij gegevens van de ene vorm in de andere worden omgezet, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwerkt, verzonden en op uniforme wijze vertaald. Dit is wat er gebeurt met SMS-teksten.

Credit Alert
Wanneer het aantal credits op uw account in het portaal een bepaald, vooraf ingesteld, laag aantal bereikt, kunt u een notificatie krijgen via e-mail of SMS. Hierdoor kunnen de credits tijdig worden opgewaardeerd, zodat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn om SMS berichten te versturen. Deze functionaliteit dient eenmalig handmatig geactiveerd te worden in uw account. Als u op dit moment een automatische opwaardering wenst, neem dan contact op met Spryng via support@spryng.nl

Credits
Zijn de “valuta” waarmee u betaalt voor het verzenden van SMS in ons portaal. De prijzen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het land van herkomst en bestemming, evenals de gekochte hoeveelheid. Credits kunnen worden gekocht via ons klantenportaal of als een automatische opwaardering door contact op te nemen met Spryng.

 

D

Delivery Report
Een SMS-afleveringsrapport toont de huidige status van de SMS-berichten die u bij de vervoerder hebt ingediend. Deze kunnen worden bekeken in het Spryng-portaal of worden opgehaald als een callback van de API.

Delivery Report Callback
Verwijst naar een verzoek aan de API om de aflevering callbacks van bepaalde berichten op te halen. Het is belangrijk op te merken dat dit meetelt voor de snelheidslimiet per minuut.

Downtime
De tijd gedurende welke een machine, in het bijzonder een computerdienst, buiten werking is of niet beschikbaar is voor gebruik. Spryng’s downtime in de laatste twee jaar was 0%, zoals u kunt controleren op onze website.

 

E

Elektronisch Patiënten Dossier
Een Elektronisch Patiënten dossier (EPD) is een softwaretoepassing waarin medische patiëntgegevens in digitale vorm worden opgeslagen en beschikbaar gesteld, en kan ook elektronisch patiëntendossier worden genoemd. Deze systemen werken op een real-time, patiëntgerichte basis, meestal in ziekenhuizen, die informatie onmiddellijk en veilig ter beschikking stellen van geautoriseerde gebruikers. In samenhang met deze systemen wordt SMS vaak gebruikt voor authenticatie doeleinden of afspraakherinneringen. Dankzij zijn oorsprong in de gezondheidszorg zijn er al veel koppelingen met verschillende EPD-systemen.

End-to-End Encryptie
Een communicatiesysteem waarbij alleen de communicerende gebruikers de berichten kunnen lezen. Alleen de verzender en ontvanger kennen de inhoud van een SMS en niemand daartussen kan de tekst zien. Alle berichten verzonden via Spryng’s Gateway zijn End-to-end versleuteld.

Error Code
Wanneer er een probleem optreedt met een digitale dienst, verschijnen er een foutcode en een bericht in de browser. De foutcode en het bericht die verschijnen worden bepaald door het soort fout. Gewoonlijk bestaat de foutcode uit een 1 tot 4 cijferig nummer en een korte boodschap die de fout beschrijft. Als u een foutcode ontvangt tijdens het verzenden van een SMS via Spryng kunt u de exacte foutcode en betekenis vinden in onze documentatie.

 

F

Filters
Een API bevat filters om extra logica toe te voegen voordat of nadat een actie methode wordt uitgevoerd. Filters kunnen worden gebruikt om functies zoals logging, exception handling, performance measurement, authenticatie te bieden. De beschikbare filters bij Spryng en hun toepassing kunnen worden gezien in de API documentatie op de website.

 

G

GDPR
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 – Een verordening in het EU-recht over gegevensbescherming en privacy in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het behandelt ook de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU en EER-gebieden. Alle activiteiten van Spryng zijn in overeenstemming met de GDPR-vereisten.

Gegevensprivacy
De bescherming van persoonlijke gegevens tegen degenen die er geen toegang toe zouden mogen hebben en de mogelijkheid van individuen om te bepalen wie toegang heeft tot hun persoonlijke informatie. Dit onderwerp speelt een grote rol bij Spryng, aangezien wij veel gevoelige gegevens uit verschillende industrieën behandelen. Al onze medewerkers, maar in het bijzonder onze security officer, controleren voortdurend op mogelijke gevaren en inbreuken.

GitHub

GitHub is een webgebaseerd versiebeheer- en samenwerkingsplatform voor softwareontwikkelaars. GitHub vergemakkelijkt sociaal coderen door het verstrekken van een webinterface naar de Git code repository en beheertools voor samenwerking. Spryng’s API documentatie en ondersteunende informatie kan worden gevonden op de respectievelijke GitHub pagina.

Grey Routing
De praktijk van het misbruiken van een zwakke plek in het mobiele netwerk, waardoor SMS-verkeer gratis tussen internationale operatoren kan reizen. Uw bericht kan afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, en bedoeld zijn voor een Britse handset, maar door het te verzenden via geselecteerde internationale netwerken, kan het rond de wereld reizen, en terugkomen om te worden afgeleverd op de Britse netwerken tegen zeer weinig kosten. Deze praktijk resulteert echter in routes van zeer slechte kwaliteit en Spryng ondersteunt of gebruikt deze maatregelen op geen enkele manier.

 

I

Inhoud Beperkingen
De inhoud beperkingen regelen de inhoud die een sms in bepaalde landen mag hebben. Deze kunnen variëren van inhoud voor volwassenen, over gok teksten, helemaal tot religieus gevoelige inhoud. Spryng is goed op de hoogte van alle huidige beperkingen in verschillende regio’s.

Intergraties
Een API-integratie is de verbinding tussen twee of meer applicaties, via hun API’s, waarmee deze systemen gegevens kunnen uitwisselen. API-integraties zijn de drijvende kracht achter processen in veel goed presterende bedrijven die gegevens synchroon houden, de productiviteit verhogen en inkomsten genereren. Spryng’s API heeft al veel bestaande integraties in software applicaties.

ISO 
Van het Griekse “isos” wat “gelijk” betekent; Het beschrijft de “Internationale Organisatie voor Standaardisatie”, een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in Genève, Zwitserland. De ISO 27001-regelgeving verwijst daarmee naar de normen voor gegevensbeveiliging en privacy, die Spryng gecertificeerd is om te allen tijde na te leven. Spryng is de enige SMS-aanbieder in Europa die zowel ISO als NEN heeft.

 

J

JSON Format
Een open standaard bestands- en gegevensuitwisseling formaat dat menselijk leesbare tekst gebruikt om gegevensobjecten op te slaan en te verzenden die bestaan uit attribuut-waardeparen en arrays. Het is een veelgebruikt gegevensformaat, met een groot aantal verschillende toepassingen, zoals webtoepassingen die communiceren met een server – zoals Spryng.

 

K

Karakter Reeks
Bepaalt de geldige tekens die kunnen worden gebruikt in bron programma’s of geïnterpreteerd wanneer een programma draait. Voor Spryng’s SMS zijn dit Unicode karakters en Platte tekst, die verschillende tekstlengtes bieden.

Kostentoewijzing
Een proces om de kostencentra van een shared service organisatie die een product of dienst leveren, te ontlasten. Bij Spryng betekent dit meer specifiek de mogelijkheid om de exacte hoeveelheid verzonden SMS door alle sub accounts in de statistieken te zien. Dit leidt tot zeer eenvoudige organisatie en boekhoudkundige processen.

Keyword
Een SMS keyword is het woord dat een consument terugstuurt naar een telefoonnummer, meestal een shortcode, om onmiddellijk informatie of een actie terug te ontvangen. Vaak is het eindresultaat van het trefwoord het aanmoedigen van een opt-in of opt-out van een database om in de toekomst te worden gemaild. Ze kunnen ook aangeven voor welke organisatie een SMS is bedoeld wanneer meerdere bedrijven gebruik maken van een gedeeld shortcode nummer. Dit is een extra betaalde dienst die Spryng aanbiedt, waarbij de beschikbaarheid van trefwoorden moet worden gecontroleerd bij de exploitanten.

 

L

Landcode
Een korte numerieke geografische code die een specifiek land of gebied vertegenwoordigt. Landcodes zijn internationaal ingesteld en moeten worden ingevoerd zonder de voorafgaande 00 of + wanneer ze met Spryng worden gebruikt, dus bijvoorbeeld 31 voor Nederland. Zonder de juiste landcode zal een bericht onbestelbaar zijn.

Lange SMS
Mobiele telefoons en hun netwerken ondersteunen aaneengeschakelde korte-berichtendiensten om de beperking van het aantal tekens dat in een enkel SMS-bericht kan worden verzonden (160 tekens) te omzeilen. Met deze methode worden lange berichten door het verzendende toestel in kleinere berichten opgesplitst en aan de ontvangende kant weer samengevoegd. Elk bericht wordt dan afzonderlijk gefactureerd, maar ze worden allemaal als één lange SMS aan de ontvanger getoond. Deze methode werkt tot maximaal 10 SMS-berichten in één.

Last Mile
Verwijst naar de korte geografische afstand die door logistieke bedrijven moet worden overbrugd om diensten te verlenen aan eindklanten. Met name dit relatief korte traject omvat diverse uitdagingen die gemakkelijk kunnen worden overwonnen door gebruik te maken van SMS-berichten.

Long Code
Een SMS long code is een standaard 10-cijferig nummer. Net als een shortcode kan deze worden gebruikt om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen.

 

M

Mail2SMS
E-mail naar SMS, is een alternatieve methode voor SMS-berichten rechtstreeks vanuit uw mailbox. Het kan worden gedaan vanuit elke denkbare mail applicatie. Dit is aan te raden wanneer er geen API aan de bestaande software kan worden gekoppeld.

Machine to Machine
Twee machines die “communiceren”, of gegevens uitwisselen, zonder menselijke tussenkomst of interactie. Dit omvat seriële verbinding, powerline-verbinding of draadloze communicatie in het industriële internet der dingen en kan worden gefaciliteerd via SMS.

Machine to Human
Machine-to-human (M2H) is een vorm van communicatie waarbij mensen samenwerken met kunstmatige intelligentie (AI)-systemen en andere machines in plaats van ze te gebruiken als werktuigen of apparaten. Het doel van deze

MO Gateway
MO (Mobile Originated) berichten zijn elk type van berichten die stromen van een mobiel apparaat naar een webapplicatie of platform. Een MO Gateway is nodig om SMS te ontvangen in Spryng’s platform.

Meervoudige authenticatie
Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat digitale gebruikers zijn wie zij zeggen dat zij zijn door te eisen dat zij ten minste twee bewijsstukken overleggen om hun identiteit te bewijzen. Een van de gebruikte factoren kan een code zijn die via SMS naar de telefoon van de gebruiker wordt gestuurd.

 

N

NEN
Een particuliere organisatie zonder winstoogmerk, die als centraal punt in Nederland fungeert voor informatie over normen en normontwikkeling. De NEN 7510 schrijft daarbij gegevensbeveiligingsnormen in de gezondheidszorg voor. Spryng is erkend om binnen deze regelgeving te werken, is gevestigd in de zorgmarkt en kent deze branche dus uitstekend.

Netwerk
Een mobiel netwerk is een communicatienetwerk waarbij de verbinding van en naar eindknooppunten draadloos is. Wanneer deze cellen worden samengevoegd, bieden ze radiodekking om middelen te delen, bestanden uit te wisselen of elektronische communicatie mogelijk te maken. Spryng is verbonden met bijna 1000 netwerken in bijna 200 landen. Daarom verzenden wij onze sms via de snelste routes en met de hoogste kwaliteit.

Net Promoter Score
Een Net Promotor Score (NPS) is een score om de loyaliteit en tevredenheid van klanten te meten. Deze score kan worden berekend door klanten te vragen hoe waarschijnlijk ze zijn dat ze uw product of dienst aan anderen aanbevelen op een schaal van 0-10. Niet alleen kunnen SMS berichten helpen om uw klantervaring te verbeteren, maar ook de enquête om uw huidige NPS te achterhalen kan via SMS worden uitgevoerd.

No-Shows
Een persoon die een reservering, boeking of afspraak heeft gemaakt, maar deze niet nakomt of annuleert. Dit komt niet alleen voor in de gezondheidszorg, maar veroorzaakt grote verliezen in verschillende industrieën. Een goede oplossing voor dit probleem is het versturen van SMS afspraakherinneringen.

 

O

Ontvanger
Een persoon of een ding dat iets ontvangt of toegekend krijgt, in dit geval de persoon aan wie een SMS wordt afgeleverd. Voor elk bericht zijn de ontvangers te zien in de statistieken in het portaal.

Opening ratio
Een cijfer dat aangeeft hoe succesvol of optimaal een dienst werkt. Het wordt gemeten aan de hand van het aantal geopende sms-berichten gedeeld door het bruto aantal verzonden berichten. Deze waarde is buitengewoon hoog voor SMS-diensten in vergelijking met soortgelijke communicatie via mail of pushberichten: 98% van de SMS worden binnen 3 minuten gelezen!

One Time Password
OTP, ook eenmalige PIN of dynamisch wachtwoord, is een wachtwoord dat slechts geldig is voor één inlogsessie of transactie, op een computersysteem of ander digitaal apparaat. OTP’s vermijden verschillende tekortkomingen die geassocieerd worden met traditionele (statische) wachtwoord-gebaseerde authenticatie; één implementatie is two-factor authenticatie. OTP’s kunnen veilig worden verzonden in een SMS via de systemen van Spryng en zullen binnen enkele seconden worden afgeleverd.

Opt In
Kiezen om iets te doen of om ergens bij betrokken te zijn, bijvoorbeeld om toestemming te geven voor het ontvangen van reclame-sms’jes van een bedrijf. In dat geval moeten mensen specifiek toestemming geven om door uw organisatie te worden gecontacteerd.

Opt Out
Verwijst naar verschillende methoden waarmee personen kunnen voorkomen dat zij ongevraagd informatie over producten of diensten ontvangen. Deze mogelijkheid wordt meestal geassocieerd met direct-marketing campagnes zoals e-mail of SMS-marketing. Dit gebeurt vaak via een link in de sms of door een specifieke vooraf ingestelde tekst of trefwoord terug te sturen.

Operator
Een mobiel-netwerkexploitant (MNO), ook cellulair bedrijf of mobiele-netwerkdrager genoemd, is een aanbieder van draadloze communicatiediensten die eigenaar is van of zeggenschap heeft over alle elementen die nodig zijn om diensten te verkopen en te leveren aan een eindgebruiker. Spryng werkte samen met verschillende lokale operatoren in landen over de hele wereld om routes van de beste kwaliteit te garanderen.

 

P

Parameter
API parameters zijn de variabele onderdelen van een resource. Ze bepalen het type actie dat je wilt ondernemen op de resource. Elke parameter heeft een naam, waardetype en optionele beschrijving. In eenvoudige termen, API parameters zijn opties die kunnen worden doorgegeven met het endpoint om de respons te beïnvloeden. Deze kunnen zijn: originator, message ID, recipient, scheduled from of route, afhankelijk van de aangeroepen actie.

Penetratie testen
Ook bekend als een pentest of ethisch hacken, is het een geautoriseerde gesimuleerde cyberaanval op een computersysteem, uitgevoerd om de veiligheid van het systeem te evalueren; dit wordt ook gebruikt om de veiligheid te beoordelen van de systemen die Spryng gebruikt.

Plain text
Een specifiek eenvoudige tekenset die de langste sms-lengte mogelijk maakt. Het bevat een aantal basis tekens, zoals letters, cijfers, de meest voorkomende interpunctietekens en een kleine hoeveelheid speciale tekens.

Plug & Play
Een standaard voor de aansluiting van software of apparaten op personal computers, waarbij een apparaat alleen maar hoeft te worden aangesloten op een systeem om perfect geconfigureerd te werken, zonder enige actie of grotere inspanningen van de gebruiker. Het versturen van SMS via Spryng kan volgens deze methode worden opgezet aangezien er reeds vele bestaande integraties in verschillende software bestaan.

Postpaid
Met postpaid kunt u onbeperkt gebruik maken van diensten waarvoor u aan het eind van de maand betaalt. Bij Spryng is het mogelijk om elk begin van de maand een factuur te ontvangen voor het werkelijk gebruikte volume van de vorige maand.

Prio Routing
Verschillende toepassingen van SMS stellen verschillende eisen aan de gebruikte routes. Zo is het bij het gebruik van SMS voor authenticatie doeleinden van cruciaal belang dat de aflevering zeer veilig en enorm snel is. Daarom gebruiken wij prio-routes om bijvoorbeeld eenmalige wachtwoorden te verzenden die binnen maximaal 4 seconden moeten worden afgeleverd.

Promotional SMS
Promotionele of marketingberichten verwijzen doorgaans naar elk bericht dat wordt verstuurd om een bedrijf te promoten, te upsellen of reclame te maken. Zij zijn het derde type SMS, naast authenticatie- en transactieberichten. Voor het verzenden van dit soort berichten is een opt-in van de ontvanger nodig.

 

R

Rate Limit
Wordt gebruikt om de hoeveelheid inkomend en uitgaand verkeer van of naar een netwerk te regelen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat u Spryng’s API gebruikt, die is geconfigureerd om 1200 verzoeken per minuut toe te staan. Als het aantal verzoeken dat u doet die limiet overschrijdt, dan zal een fout worden getriggerd.

Reference
De unieke ID van een bericht waarmee het kan worden geïdentificeerd. Het is bijvoorbeeld nodig om via een API-oproep informatie op te vragen over de status van het bericht.

Rest API
Ook RESTful API, is een toepassingsprogramma-interface die voldoet aan de beperkingen van de REST-architectuurstijl en interactie mogelijk maakt met RESTful webdiensten. REST staat voor representational state transfer. Onze REST API heeft meer functionaliteiten dan de Simple API en wordt voortdurend bijgewerkt. Op dit moment kun je alleen SMS versturen, maar in de toekomst zullen ook RCS en WhatsApp Business beschikbaar zijn via de REST API.

Rich Communication Services
Een sms-protocol van de volgende generatie dat tekstberichten een upgrade geeft. Rich Communication Services (RCS) maakt functies mogelijk zoals betalingen, het delen van foto’s en bestanden in hoge resolutie, het delen van locaties, videogesprekken, en nog veel meer. Dit is een toekomstige optie waar Spryng op dit moment aan werkt. Als uw bedrijf de REST API heeft geïmplementeerd, zult u deze binnenkort kunnen gebruiken.

Routes
Routing is het proces van het selecteren van een pad voor verkeer in een netwerk of tussen of over meerdere netwerken. Het wordt uitgevoerd in vele soorten netwerken, waaronder het openbare telefoonnetwerk, en computernetwerken. Spryng biedt verschillende routes voor verschillende sms-gebruiken om altijd de beste kwaliteit en de beste prijs te garanderen. We kunnen zelfs persoonlijke routes aansluiten voor specifieke bedrijven.

 

S

Secret Key
Een encryptie sleutel die geheim wordt gehouden. Bij Spryng verwijst het naar de Geheime Sleutel, die u moet toevoegen om de Eenvoudige API te integreren.

SFTP
In de informatica is het SSH File Transfer Protocol een netwerkprotocol dat bestandstoegang, -overdracht en -beheer via een betrouwbare gegevensstroom mogelijk maakt. Het werd ontworpen door de Internet Engineering Task Force als een uitbreiding om veilige bestandsoverdracht mogelijkheden te bieden. Bij Spryng gebruiken wij dit zodat klanten hun ontvangersbestand kunnen uploaden op een veilige server en wij verzamelen deze gegevens en plaatsen het in hun Spryng account.

Software Development Kit
Een Software Development Kit (SDK) is een set hulpmiddelen die door de fabrikant van een platform, besturingssysteem of programmeertaal wordt geleverd. SDK’s helpen software ontwikkelaars om applicaties te maken voor dat specifieke platform, systeem, of programmeertaal. SDK’s voor Spryng kunnen worden gevonden via de website met behulp van Github.

Smishing
De frauduleuze praktijk van het verzenden van sms-berichten die zogenaamd afkomstig zijn van gerenommeerde bedrijven om personen ertoe aan te zetten persoonlijke informatie te onthullen, zoals wachtwoorden of creditcardnummers. Spryng heeft verschillende mechanismen om te voorkomen dat bedriegers onze systemen gebruiken en onze klanten of hun klanten in gevaar brengen.

SMS
Short Message Service is een tekst berichtendienst op mobiele toestellen. De lengte van de teksten is beperkt tot 160 karakters platte tekst of 70 karakters Unicode-tekst en er is geen internet, maar alleen een netwerkverbinding nodig om de SMS te verzenden en te ontvangen.

SMS Dienstverlener
Een SMS-dienstverlener is een bedrijfsentiteit die SMS-berichten diensten aanbiedt, maar geen mobiele netwerkoperator is. Het treedt op als tussenpersoon tussen mobiele netwerkoperatoren en gebruikers van SMS-diensten, ook bedrijven. SMS-dienstverleners zijn ook bekend als SMS gateway providers en Spryng is één van hen.

SMS Gateway
Stelt een computer in staat SMS tekstberichten te verzenden naar en te ontvangen van een SMS geschikt apparaat via het wereldwijde telecommunicatienetwerk (normaliter naar een mobiele telefoon). De SMS Gateway vertaalt het verzonden bericht, en maakt het geschikt voor aflevering via het netwerk om de ontvanger te kunnen bereiken. De API van Spryng functioneert als een SMS Gateway.

SMS Marketing
Het verzenden van promotiecampagnes of transacties voor marketingdoeleinden met behulp van tekstberichten. Deze berichten zijn meestal bedoeld om tijdgevoelige aanbiedingen, updates en waarschuwingen door te geven aan mensen die toestemming hebben gegeven om deze berichten van uw bedrijf te ontvangen. Dit is een groeiende trend.

SMS Strategie
Een onderdeel van de marketingstrategie waarbij SMS wordt gebruikt voor promotionele doeleinden om de klanttevredenheid, NPS en inkomsten in één keer te verhogen.

SSL Certificatie
SSL staat voor secure sockets layer. Het verwijst naar een protocol voor web-browsers en servers dat de verificatie, versleuteling en ontsleuteling van gegevens die over het internet worden verzonden mogelijk maakt. Aangezien Spryng veel belang hecht aan veiligheid, werken onze website en portaal met SSL-protocollen om uw informatie zo veilig mogelijk te bewaren.

Status
Beschrijft de huidige status van een verzonden SMS. Dit kan zijn, verzonden, afgeleverd, in behandeling, geannuleerd of mislukt. De status van een bericht kan worden gezien in de statistieken in het portaal of via een verzoek van de API.

String
Een String API is hoe je taal tekst strings krijgt om te gebruiken in de gebruikersinterface. Het behandelt internationalisatie kwesties, en zal een aantal instellingen en omgevingsvariabelen gebruiken om de beste tekst aan elke gebruiker te presenteren. Spryng’s API maakt gebruik van strings.

Subaccounts
Een aparte rekening die onder een grotere rekening is genesteld. Deze aparte accounts krijgen toegang via hun eigen wachtwoord en gebruikersnaam, terwijl de hoofdaccount toezicht kan houden op alle acties die in alle accounts worden ondernomen. Deze configuratie is een handig hulpmiddel voor verschillende afdelingen, klanten of gebruik van SMS om een georganiseerd overzicht te houden over alle verzonden berichten en verbruikte tegoeden.

 

T

Templates
Sjablonen voor tekstberichten bieden vooraf ingestelde tekst die kan worden gebruikt om snel veelvoorkomende tekstberichten te verzenden zonder het bericht zelf te typen. Deze sjablonen kunnen worden ingesteld in het Spryng-portaal en kunnen aangepaste velden bevatten die vervolgens worden gevuld met naam, datum en tijd van een afspraak of andere aangepaste gegevens die zijn opgeslagen in het adresboek. Deze sjablonen kunnen worden hergebruikt en verhogen dus de efficiëntie bij het verzenden van SMS.

Tijdsbeperkingen
In sommige landen is het gebruik van SMS aan veel regels gebonden. Een voorbeeld zijn tijdsbeperkingen, bijvoorbeeld tussen welke uren het is toegestaan om promotionele berichten te verzenden. Natuurlijk is Spryng zich van deze voorschriften.

Tijdstempel
Een digitaal record van de tijd en datum waarop een SMS werd verzonden of ontvangen. Deze kunnen worden bekeken voor elk afzonderlijk bericht in de sectie statistieken in het Spryng-portaal.

Transport Management System
Een logistiek platform voor het beheer van de toeleveringsketen, het transport, de operaties en de documentatie. Een TMS “zit” meestal tussen een ERP en een magazijn/distributie module. Onze API kan gemakkelijk worden geïntegreerd in deze systemen om automatisch SMS-berichten en waarschuwingen te verzenden om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen.

Top up
In het algemeen, toevoegen aan een getal of bedrag om het op een bepaald niveau te brengen. Specifiek, bij Spryng verwijzen we naar opwaarderen als we het hebben over het kopen van extra credits via het platform. Er is ook een optie voor automatische opwaardering zodra een bepaald laag niveau van beschikbare credits is bereikt.

Transactie Bericht
In de kern is een transactiebericht een geautomatiseerd bericht dat wordt geactiveerd door een actie die een bepaalde consument onderneemt. Deze omvatten kennisgevingen en herinneringen en zijn een mogelijk type van SMS.

Twee-Weg-Communicatie
Een vorm van overdracht waarbij beide betrokken partijen informatie doorgeven in plaats van een eenzijdig gesprek of monoloog. Tweewegcommunicatie wordt vaak interpersoonlijke communicatie genoemd en is onder meer mogelijk via short message services. Dit betekent dat de ontvanger van uw SMS ook kan antwoorden op uw bericht.

Twee-Factor-Authenticatie
Twee-factor-authenticatie (2FA) is een methode om toegang te krijgen tot een online account/platform/website of computersysteem waarbij de gebruiker twee verschillende soorten informatie moet verstrekken. Een van deze soorten kan een eenmalig wachtwoord of een via SMS verzonden code zijn. Het verhoogt sterk de veiligheid in vergelijking met het gebruik van een statisch wachtwoord en gebruikersnaam alleen.

 

U

Unicode
Een internationale coderingsstandaard voor gebruik met verschillende talen en schriften, waarbij aan elke letter, cijfer of symbool een unieke numerieke waarde wordt toegekend die op verschillende platforms en programma’s van toepassing is. Unicode-teksten kunnen via SMS worden verzonden met maximaal 70 tekens, waardoor ook de meest speciale tekens kunnen worden verzonden.

 

V

Virtueel Mobiel Nummer
Een Virtueel Mobiel Nummer (VMN) is een telefoonnummer dat niet gebonden is aan een specifiek telefoontoestel of lijn en waarmee de gebruiker gesprekken kan doorschakelen en routeren van een nummer naar een ander nummer, IP-adres of toestel. Het kan worden gebruikt om SMS op een computer te ontvangen en is niet landspecifiek. Het kan ook worden gebruikt als een afzender-ID. Let op, deze dienst is een extra betaald aanbod.

Virtuele Privé Cloud
Een op verzoek configureerbare pool van middelen die wordt toegewezen binnen een cloud-omgeving, die een bepaald niveau van isolatie biedt tussen de verschillende organisaties die de middelen gebruiken. Spryng maakt gebruik van de servers van Amazon Web Service die zich in de EU bevinden en die automatisch de gebruikte ruimte aanpassen afhankelijk van het huidige volume.

Volume
Bij Spryng, verwijst dit specifiek naar de hoeveelheid verzonden SMS, meestal binnen een maand. Afhankelijk van het volume van de verzonden berichten en vooral het volume van de gekochte credits, bieden wij gestaffelde prijzen.

 

W

WhatsApp Business
Een gratis te downloaden app die werd gebouwd met de kleine ondernemer in het achterhoofd. WhatsApp Business maakt interactie met klanten gemakkelijk door tools te bieden om berichten te automatiseren, te sorteren en snel te beantwoorden. Aan het gebruik van de dienst zijn extra kosten verbonden en bij het gebruik moeten bedrijven er rekening mee houden dat een klantendienst nodig is om op inkomende berichten te reageren. Binnenkort kun je WhatsApp Business gebruiken met onze REST API.

Whitelisting
De praktijk om sommige geïdentificeerde entiteiten uitdrukkelijk toegang te verlenen tot een bepaald voorrecht, een bepaalde dienst, mobiliteit, toegang of erkenning. Het is het tegenovergestelde van blacklisting. Bij Spryng, whitelisten we, dus staan toe, specifieke inhoud, nummers en afzenders in de respectieve landen en regio’s na grondige achtergrond controles en onderzoek, afhankelijk van de lokale beperkingen.

 

Deel deze Spryng posts

Meer nieuws