Support

What are you looking for?

Op welke manier geschiedt authenticatie van de interface?

Support • Beveiliging • Op welke manier geschiedt authenticatie van de interface?

Inloggegevens van de interface staan los van de inloggegevens van het platform. Pogingen voor het verkrijgen van toegang tot het systeem worden gelogd. De logfile wordt voor analysedoeleinden bewaard. Op aanvraag kunnen onze klanten de data met bijbehorende tijdstippen van het verkrijgen van toegang ontvangen. Dit is ook op afdelingsniveau mogelijk.