Support

What are you looking for?

Hoe wordt de privacy van ontvangers gewaarborgd?

Support • Beveiliging • Hoe wordt de privacy van ontvangers gewaarborgd?

De patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De persoonsgegevens zullen gecodeerd via een beveiligde gateway worden verstuurd.