Developers

Gebruik onze API om gemakkelijk te integreren of te ontwikkelen.

Hi, welkom bij de documentatie voor de Spryng PHP Api Library. Deze handleiding biedt praktische informatie over het integreren van de library. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de PHPDoc in deze repository.

Installatie en initialisatie

Met Composer

We raden u aan de library te installeren met Composer. Dit kan op de volgende manier:

composer require spryng/spryng-api-http-php

Zodra de installatie voltooid is, kunt u Spryng op de volgende manier initialiseren:

require ( 'vendor/autoload.php' );
 use SpryngApiHttpPhp\Client;
 $spryng = new Client('gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'Uw Bedrijf');

Zonder Composer

Installatie zonder Composer wordt niet aangeraden! De library maakt gebruik van enkele dependencies, zoals GuzzleHttp, die niet kunnen worden geïnstalleerd met een autoloader.

Als u geen gebruik maakt van Composer, bijvoorbeeld door technische beperkingen, kunt u gebruik maken van de autoloader om alle klassen in te laden.

$ git clone https://github.com/spryng/SpryngApiHttpPhp.git
require ( 'SpryngApiHttpPhp/src/Spryng/Api/Autoloader.php' );
 use SpryngApiHttpPhp\Client;
 $spryng = new Client( 'gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'Uw Bedrijf' );

Een SMS versturen

U kunt SMS berichten versturen met de methode Client $spryng->sms->send(). Deze methode heeft de volgende argumenten:

 • $recipient Het telefoonnummer waar u een SMS naar wilt versturen.
 • $body Het SMS bericht.
 • $options Verdere opties zoals allowlong en route.

Opties

Er zijn enkele opties die u kunt specificeren bij het versturen van een SMS bericht. De restricties voor deze opties zijn te vinden in de algemene beschrijving van de Spryng SMS Api.

  • route De route die u wilt gebruiken. Deze wordt u aangeleverd.
  • reference Een optionele referentie voor uw bericht. Deze kunt u gebruiken om delivery reports te ontvangen.
  • allowlong Boolean waarde waarmee u aangeeft of berichten langer dan 160 tekens in verschillende berichten verzonden mogen worden.

Volledig voorbeeld

require ( 'vendor/autoload.php' );

use SpryngApiHttpPhp\Client;
use SpryngApiHttpPhp\Exception\InvalidRequestException;

$spryng = new Client('gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'Uw Bedrijf' );

try {
  $spryng->sms->send('32612345678', 'Een voorbeeld bericht!', array(
    'route' => 'business',
    'allowlong' => true,
    'reference' => 'ABC123456789')
  );
}
catch (InvalidRequestException $e)
 {
  echo $e->getMessage();
 }

Aanvragen credit balans

Naast het versturen van SMS berichten, is het ook mogelijk om uw credit balans op te vragen. Deze methode heeft geen extra argumenten nodig en kan als volgt worden geïmplementeerd:

require ( 'SpryngApiHttpPhp/src/Spryng/Api/Autoloader.php' );
use SpryngApiHttpPhp\Client;
$spryng = new Client( 'gebruikersnaam', 'wachtwoord', 'Uw Bedrijf' );
echo 'Huidige balans: ' . $spryng->sms->checkBalance();

API

De Spryng SMS-MT HTTP API ondersteunt HTTP POST met een Content-Type ‘application/x-www-form-urlencoded’ via HTTPS. Bij vragen over de Spryng SMS-MT HTTP API kunt u een e-mail sturen naar onze support afdeling via info@spryng.be.

Koppelen aan de gateway

Om een bericht te verzenden kan er een HTTP POST call uitgevoerd worden naar het volgende adres:
https://api.spryngsms.com/api/send.php

 

Parameters

Parameter
USERNAME Gekozen door gebruiker bij aanmelding op https://www.spryng.be
SECRET Door gebruiker te genereren in de profielpagina op https://login.spryngsms.com/portal/account
REFERENCE Unieke referentie voor delivery reports
DESTINATION Nummer(s) bestemming
SENDER Afzender van het bericht
BODY Inhoud van de SMS
SERVICE Referentie tag die toegevoegd kan worden om tussen eindgebruikers te differentiëren
ROUTE Om de Spryng Business, Spryng Economy route of een speciale route te gebruiken
ALLOWLONG Als u Long SMS wenst te versturen

Username

Gekozen door gebruikers bij aanmelding op https://www.spryng.be

Optie
Vereist ja
Type Alfanumeriek, Case gevoelig
Min lengte 2
Max lengte 32
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld USERNAME=username

Secret

Door gebruiker te genereren in de profielpagina op https://login.spryngsms.com/portal/account

Optie
Vereist ja
Type Numeriek en alfanumeriek, Case gevoelig
Lengte 50
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SECRET=secret

References

Optie
Vereist Alleen wanneer u delivery reports wenst te ontvangen
Type Alfanumeriek
Min lengte 1
Max lengte 256
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld REFERENCE=abc123
Opmerkingen Moet uniek zijn

Destination

Nummer(s) bestemming

Optie
Vereist ja
Type MSISDN-numeriek (internationaal format zonder “00” of
“+”)
Min lengte 1 MSISDN
Max lengte 1.000 MSISDN
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld DESTINATION=32441041106,32412345678
Opmerkingen Meer details over foutafhandeling zie “Return Values” onderaan de pagina

Sender

Afzender van het bericht

Optie
Vereist ja
Type Numeriek of Alfanumeriek
Min lengte 3
Max lengte 14 voor numeriek of 11 voor alfanumeriek
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SENDER=0032441041106
Opmerkingen Meer details over foutafhandeling zie “Return Values” onderaan de pagina

Body

Inhoud van de SMS

Optie
Vereist ja
Type GSM 7-bit alfabet voor tekstberichten
Min lengte 1
Max lengte 160 karakters voor tekst bericht (default : ALLOWLONG=0) 612 karakters (ALLOWLONG=1)
Wanneer u Long SMS gebruikt, zal het systeem het bericht automatisch verdelen in 153 karakters per sms.
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld BODY=This%20is%20a%20test%20SMS
Opmerkingen Meer details over karakters zie “Field types” onderaan de pagina

Service

Referentie tag kan gebruikt worden om een filter in statistieken te creëren.

Optie
Vereist nee
Type Alfanumeriek
Min lengte 1
Max lengte 10
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SERVICE=Client1

Route

Om de Spryng Business, Spryng Economy of Specific User route te selecteren.

Optie
Vereist ja
Type Vooraf gedefinieerd
Min lengte <na>
Max lengte <na>
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes BUSINESS, ECONOMY, 0-9 (Specific User route)
Default waarde BUSINESS
Voorbeeld ROUTE=BUSINESS

Allowlong

Als u Long SMS wenst te versturen

Optie
Vereist Alleen als u Long SMS wenst te versturen
Type Vooraf gedefinieerd
Min lengte <na>
Max lengte <na>
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes 0,1
Default waardes 0
Voorbeeld ALLOWLONG=1
Opmerkingen Wanneer u Long SMS gebruikt, zal het systeem het bericht automatisch verdelen in 153 karakters per sms.

Return Values

Return Waarde
1 Succesvol ontvangen
100 Missende parameter
101 Gebruikersnaam te lang
102 Gebruikersnaam te kort
103 Wachtwoord te kort
104 Wachtwoord te lang
105 Bestemming te kort
106 Bestemming te lang
107 Afzender te lang
108 Afzender te kort
109 Inhoud te kort
110 Inhoud te lang
200 Veiligheidsfout
201 Onbekende route
202 Route toegang overtreding
203 Onvoldoende credits
301 Hoofdaccount heeft onvoldoende credits
800 Technische fout

Delivery Reports

U kunt uw delivery reports instellen door in te loggen op uw account op https://www.spryng.be en door “instellingen” in uw SMS Dashboard te selecteren. Hier kunt u de URL van uw script (servlet, php script, perl, etc…) invoeren waar u uw delivery reports op wenst te ontvangen. Dit script zou 2 parameters moeten bevatten, welke verstuurd wordt via een HTTP GET. Wanneer u een delivery report aanvraagt, moet u niet meer dan 1 DESTINATION specificeren in het verzoek. De volgende status waardes zullen verzonden worden:

Status waarde
10 Afgeleverd
20 Niet afgeleverd
30 Verzonden

Voorbeeld: REFERENCE=abc123&STATUS=10

Het HTTP verzoek uitgevoerd door Spryng moet beantwoord worden door uw server met de status code 200, wat betekent dat het bericht succesvol is geaccepteerd door uw systeem. Wanneer de HTTP server niet bereikt kan worden en als het bijvoorbeeld terugkomt met 500 internal server error, neemt Spryng aan dat het bericht niet succesvol is geaccepteerd door uw systeem en het verzoek zal eenmaal per minuut opnieuw verzonden worden. Het bericht zal niet eeuwig opnieuw verzonden worden, de huidige instelling is 24 uur.

Field types

Numeriek: karakters 0 tot 9 Alfanumeriek: karakter van ISO-8859-1
MSISDN-numeriek karakters 0 tot 9 GSM 7-bit alfabet (toegestane karakters in tekst berichten): de karakters ‘a‘ tot en met ‘z‘, ‘A‘ tot en met ‘Z‘,
0‘ tot en met ‘9‘, linefeed, carriage return en
@£$¥èéùìòÇØøÅå_€ÆæßÉ!”#¤%&'()*+,-./:;<=>?¡ÄÖÑܧ¿äöñüà
Om het   teken te gebruiken, moet u %80 invoeren. Als u daadwerkelijk het euroteken gebruikt geldt deze als 2 karakters:
€ = 2 karakters
E = 1 karakter

Credit amount API

POST https://api.spryngsms.com/api/check.php

Installatie en initialisatie

Voor gebruik van onze API in uw C#/.NET omgeving kunt u onze C# library gebruiken. Deze is hier te downloaden. U kunt NuGet gebruiken om de bibliotheek te installeren:

Install-Package SpryngApiHttpDotNet

Om de Spryng HTTP APO te gebruiken, moet u gebruik maken van een nieuw exemplaar SpryngHttpClient:

SpryngHttpClient client = new SpryngHttpClient(username, password);

SMS verzenden

Om een SMS te verzenden, moet u een  SmsRequest object creëren. U kunt er zoals volgt creëren:

SmsRequest request = new SmsRequest()
{
  Destinations = new string[] { "324345678", "32498765421" },
  Sender = "Spryng",
  Body = "This is a Test SMS."
};

U kunt nu de SMS verzenden door gebruik te maken van de client:

try
{
  client.ExecuteSmsRequest(request);
  Console.WriteLine("SMS has been send!");
}
catch (SpryngHttpClientException ex)
{
  Console.WriteLine("An Exception occured!\n{0}", ex.Message);
}

De API levert een Async implementatie die op dezelfde manier gebruikt kan worden als de synchrone api:

await client.ExecuteSmsRequestAsync(request);

Sms verzoek opties

Er zijn verschillende eigendommen beschikbaar in het SmsRequest die aangepast kan worden:

 • Destinations Een matrix van de telefoonnummers waar u de SMS naar stuurt.
 • Body Inhoud van de sms.
 • Sender Afzender van het bericht, zoals de bedrijfsnaam
 • Route Of u gebruik maakt van Spryng Business, Spryng Economy of een speciale route. Automatisch naar business.
 • Reference Een optionele referentie voor delivery reports
 • AllowLong Wanneer u Long SMS wilt toestaan of niet. Automatisch naar False.

Verzoek credit saldo

Naast de mogelijkheid om SMS berichten te versturen, is het ook mogelijk om uw huidige creditsaldo aan te vragen door middel van de client. Deze methode is synchroon en niet synchroon beschikbaar.

// Synchronous
double remainingCredits = client.GetCreditAmount();

// Asynchronous
double remainingCredits = await client.GetCreditAmountAsync();

 

API

De Spryng SMS-MT HTTP API ondersteunt HTTP POST met een Content-Type ‘application/x-www-form-urlencoded’ via HTTPS. Bij vragen over de Spryng SMS-MT HTTP API kunt u een e-mail sturen naar onze support afdeling via info@spryng.be.

Koppelen aan de gateway

Om een bericht te verzenden kan er een HTTP POST call uitgevoerd worden naar het volgende adres: https://api.spryngsms.com/api/send.php

 

Parameters

Parameter
USERNAME Gekozen door gebruiker bij aanmelding op https://www.spryng.be
SECRET Door gebruiker te genereren in de profielpagina op https://login.spryngsms.com/portal/account
REFERENCE Unieke referentie voor delivery reports
DESTINATION Nummer(s) bestemming
SENDER Afzender van het bericht
BODY Inhoud van de SMS
SERVICE Referentie tag die toegevoegd kan worden om tussen eindgebruikers te differentiëren
ROUTE Om de Spryng Business, Spryng Economy route of een speciale route te gebruiken
ALLOWLONG Als u Long SMS wenst te versturen

 

Username

Gekozen door gebruikers bij aanmelding op https://www.spryng.be

Optie
Vereist ja
Type Alfanumeriek, Case gevoelig
Min lengte 2
Max lengte 32
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld USERNAME=username

Secret

Door gebruiker te genereren in de profielpagina op https://login.spryngsms.com/portal/account

Optie
Vereist ja
Type Numeriek en alfanumeriek, Case gevoelig
Lengte 50
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SECRET=secret

 

Reference

Optie
Vereist Alleen wanneer u delivery reports wenst te ontvangen
Type Alfanumeriek
Min lengte 1
Max lengte 256
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld REFERENCE=abc123
Opmerkingen Moet uniek zijn

Destination

Nummer(s) bestemming

Optie
Vereist ja
Type MSISDN-numeriek (internationaal format zonder “00” of
“+”)
Min lengte 1 MSISDN
Max lengte 1.000 MSISDN
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld DESTINATION=32441041106,32412345678
Opmerkingen Meer details over foutafhandeling zie “Return Values” onderaan de pagina.

 

Sender

Afzender van het bericht

Optie
Vereist ja
Type Numeriek of Alfanumeriek
Min lengte 3
Max lengte 14 voor numeriek of 11 voor alfanumeriek
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SENDER=0032441041106
Opmerkingen Meer details over foutafhandeling zie “Return Values” onderaan de pagina.

Body

Inhoud van de SMS

Optie
Vereist ja
Type GSM 7-bit alfabet voor tekstberichten
Min lengte 1
Max lengte 160 karakters voor tekst bericht (default : ALLOWLONG=0) 612 karakters (ALLOWLONG=1)
Wanneer u Long SMS gebruikt, zal het systeem het bericht automatisch verdelen in 153 karakters per sms.
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld BODY=This%20is%20a%20test%20SMS
Opmerkingen Meer details over karakters zie “Field types” onderaan de pagina.

 

Service

Referentie tag kan gebruikt worden om een filter in statistieken te creëren.

Optie
Vereist nee
Type Alfanumeriek
Min lengte 1
Max lengte 10
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes <na>
Default waarde <none>
Voorbeeld SERVICE=Client1

Route

Om de Spryng Business, Spryng Economy of Specific User route te selecteren.

Optie
Vereist ja
Type Vooraf gedefinieerd
Min lengte <na>
Max lengte <na>
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes BUSINESS, ECONOMY, 0-9 (Specific User route)
Default waarde BUSINESS
Voorbeeld ROUTE=BUSINESS

 

Allowlong

Als u Long SMS wenst te versturen

Optie
Vereist Alleen als u Long SMS wenst te versturen
Type Vooraf gedefinieerd
Min lengte <na>
Max lengte <na>
Min waarde <na>
Max waarde <na>
Waardes 0,1
Default waardes 0
Voorbeeld ALLOWLONG=1
Opmerkingen Wanneer u Long SMS gebruikt, zal het systeem het bericht automatisch verdelen in 153 karakters per sms.

 

Return values

Return Waarde
1 Succesvol ontvangen
100 Missende parameter
101 Gebruikersnaam te lang
102 Gebruikersnaam te kort
103 Wachtwoord te kort
104 Wachtwoord te lang
105 Bestemming te kort
106 Bestemming te lang
107 Afzender te lang
108 Afzender te kort
109 Inhoud te kort
110 Inhoud te lang
200 Veiligheidsfout
201 Onbekende route
202 Route toegang overtreding
203 Onvoldoende credits
301 Hoofdaccount heeft onvoldoende credits
800 Technische fout

 

Delivery Reports

U kunt uw delivery reports instellen door in te loggen op uw account op https://www.spryng.be en door “instellingen” in uw SMS Dashboard te selecteren. Hier kunt u de URL van uw script (servlet, php script, perl, etc…) invoeren waar u uw delivery reports op wenst te ontvangen. Dit script zou 2 parameters moeten bevatten, welke verstuurd wordt via een HTTP GET. Wanneer u een delivery report aanvraagt, moet u niet meer dan 1 DESTINATION specificeren in het verzoek. De volgende status waardes zullen verzonden worden:

Status waarde
10 Afgeleverd
20 Niet afgeleverd
30 Verzonden

Voorbeeld: REFERENCE=abc123&STATUS=10

Het HTTP verzoek uitgevoerd door Spryng moet beantwoord worden door uw server met de status code 200, wat betekent dat het bericht succesvol is geaccepteerd door uw systeem. Wanneer de HTTP server niet bereikt kan worden en als het bijvoorbeeld terugkomt met 500 internal server error, neemt Spryng aan dat het bericht niet succesvol is geaccepteerd door uw systeem en het verzoek zal eenmaal per minuut opnieuw verzonden worden. Het bericht zal niet eeuwig opnieuw verzonden worden, de huidige instelling is 24 uur.

Field types

Numeriek: karakters 0 tot 9 Alfanumeriek: karakter van ISO-8859-1
MSISDN-numeriek karakters 0 tot 9 GSM 7-bit alfabet (toegestane karakters in tekst berichten): de karakters ‘a‘ tot en met ‘z‘, ‘A‘ tot en met ‘Z‘,
0‘ tot en met ‘9‘, linefeed, carriage return en
@£$¥èéùìòÇØøÅå_€ÆæßÉ!”#¤%&'()*+,-./:;<=>?¡ÄÖÑܧ¿äöñüà
Om het   teken te gebruiken, moet u %80 invoeren. Als u daadwerkelijk het euroteken gebruikt geldt deze als 2 karakters:
€ = 2 karakters
E = 1 karakter.

Credit amount API

POST
https://api.spryngsms.com/api/check.php